Véső Strandfürdő

Rovataink:

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Házirend

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Házirend

Tisztelt Látogatók!

A kölcsönösen jó együttműködés érdekében kérjük Önöket, a strandfürdő rendjével kapcsolatos alábbi HÁZIREND figyelembevételére és betartására.

Jelen HÁZIREND mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában a strandfürdőt, valamint annak egyes létesítményeit igénybe veszi. A HÁZIREND betartásáért az Igénybevevő, illetve a betartatásáért az üzemeltető képviselője a felelős.

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk a Strandfürdő látogatóit, hogy a belépőjegy megvásárlásával, illetve a létesítmény igénybevételével a HÁZIREND szabályainak betartása mindenkire nézve kötelezővé válik.

Attól a látogatótól, aki a HÁZIREND betartását nem vállalja, azokat nem tartja be, illetve megszegi, attól a strandfürdő vezetése, munkatársa megtagadhatja a szolgáltatás igénybevételét, valamint indokolt esetben a létesítmény területéről kiutasíthatja.

 

I.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A strandfürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, személyi és társasági tulajdonvédelmi hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Gondoskodni kell arról is, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és a strandfürdő dolgozói is kötelesek betartani.

2. A fürdővendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző magatartására észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni.

3. A strandfürdő köteles biztosítani:

– a medencék vizeinek megfelelő minőségét, a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, fertőtlenítését, tisztántartását,
– a vízszűrő-forgatóval üzemelő medencéknél, hogy a szűrés után a medencékbe visszatérő víz átlátszóság és mikrobiológiai szempontjából az ivóvízre megállapított minőség követelményeinek megfeleljen,
– a medencék ürítését követően azok, illetve üzemzárást követően a fürdési célokat szolgáló minden helyiség előírt takarítását, fertőtlenítését,
– az egyes medencékben az előírt vízhőmérsékleteket, amelyektől +-1°C-al lehet eltérni. Ennek érdekében azokat 2 óránként ellenőrizni kell.

4. A belépőjegy ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle külön juttatást nem követelhet.

5. A szolgáltatás a vendégek részére érkezésük sorrendjében áll rendelkezésre.

6. A strandfürdő területére belépni és a különböző fürdőszolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes belépőjegy ellenében lehet.

7. A strandfürdőt és a szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

8. Az uszodatéren, a gyermek és termálmedence környékén a WC, zuhanyzók közösségi területeket kizárólag csúszásmentes papucsban vehetik igénybe a vendégek. Az ebből eredő bárminemű kárukért felelőséget a strandfürdő nem vállal.

9. A strandfürdőt lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedők, továbbá kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek nem vehetik igénybe.

10. Ittas személy a strandfürdőben nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozói minden szolgáltatást kötelesek megtagadni.

11. Fürdő beléptetés. A vendég a fürdőt a főbejáraton keresztül közelíti meg. A fürdő csak a hivatalos, kifüggesztett nyitvatartási idő alatt látogatható.

A vendég a pénztárban megváltja érvényes belépőjegyét vagy bérletét. A napi belépőt váltó vendégek karórát, a bérlettel rendelkezők proxikártyát kapnak. A karórás, illetve a proxikártyás rendszer is napijegyként egyszeri belépésre jogosít.

A karórával vagy kártyával a vendég a beléptető rendszer olvasójához lépve annak érintése után zöld jelzést kap, majd a forgóvilla elforgatásával áthalad a beléptető kapun.

Távozáskor a beléptetőrendszer belső oldalán elhelyezett óraelnyelő szekrénybe a vendég az óráját behelyezi, az óra elnyelése után a kapun zöld jelzést kapva a beléptető villán keresztül elhagyhatja az öltöző területét. Kártyával rendelkező bérletes vendégeink a beléptető olvasójához érintve szabad jelzés után a forgó villán keresztül kiléphetnek.

A forgóvillás beléptető rendszer csak zöld jelzés mellett ad szabad utat, piros jelzés mellett a forgó villák fix állásban zárják a kaput. Piros fény jelzésnél a beléptető zárva, használni tilos és veszélyes.

A beléptető kapukat kamerás megfigyelő rendszerrel láttuk el, amely képrögzítésére alkalmas betartva a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket.

12. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését igényelheti.

13. Úszásra alkalmas, 120 cm-nél nagyobb vízmélységű medencét csak képesített uszodamester felügyelete mellett lehet üzemeltetni. Két medence egyidejű felügyeletét egy uszodamester csak akkor láthatja el, ha a medencék vízfelületének nagysága nem haladja meg az 1.000 m²-t, köztük lévő távolság legfeljebb 5 méter és mindkét vízfelület egyidejűleg akadálytalanul belátható. A 140 cm-nél nagyobb vízmélységnél a mélyvízre utaló jelzést – „140 cm. Mélyvíz csak úszóknak” feliratot – kell alkalmazni. Ilyen vízmélységű medencéknél az előírt mentőeszközöket /mentőrúd, mentőöv, mentőkötél/ ki kell helyezni. Csak teljesen feltöltött medencét szabad üzembe helyezni.

14. A strandfürdőben felszerelt hangosbemondó működése közlemények, hirdetések, üzenetek, közérdekű felhívások, tájékoztatások közzététele célját szolgálják. A berendezéseket csak olyan hangerővel szabad működtetni, hogy a vendégek nyugalmát, pihenését indokolatlanul ne zavarják. A hangos bemondás a fürdővendégek részére csak a pénztárnál váltott jogosultság ellenében eszközölhető. A hangosbemondót szolgálati közlemények sugárzására csak a lehető legritkább esetben, a fürdővezető engedélyével lehet felhasználni.

15. A strandfürdő szolgáltató helyeit, szolgáltatásait – különösen az úszómedencék mélyvízi részeit, játék – és élményelemeit stb. – mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

16. A strandfürdő területén nem szabad olyan játékot játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy más testi épségét veszélyezteti, a fürdőzők nyugalmát zavarja.

17. Az úszómedencéket csak úszni tudók, a gyermek és lubickoló medencéket csak kisgyermekek használhatják.

18. A meleg vizű (termál)medencébe ugrálni tilos. Az élménymedencébe beugrani tilos! Az úszómedencébe csak rendezett versenyek esetében lehet beugrani! A medencékbe oldalról beugrani tilos!

19. Azokban az úszómedencékben, ahol erre vonatkozó külön felhívás ki van függesztve, a fürdősapka viselete mindenki számára kötelező.

20. Úszóoktatást a pénztárnál megváltott jegy /vagy bérlet/ ellenében csak úszómester- úszásoktató végezhet.

21. Az úszómedencék biztonsági felügyeletéért, a medencék, a medencék vizeinek, a medencetér tisztaságáért. a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből mentettekhez az orvos kihívásáért, akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát, a szolgálatban lévő uszodamester a felelős.

22. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, a megfelelő fürdőszolgáltatás biztosítása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érsekében

NEM SZABAD!

– a medencékben – beleértve a gyermekmedencét is – nem szobatiszta gyermeket bevinni,
– a strandfürdő öltözőiben, zárt tereiben, medencéiben illetve közvetlen környezetében   dohányozni, szemetelni, szeszes italt fogyasztani,
– a medencékben vízi pisztolyt használni,
– a közös medencéket előfürdő /zuhany/, lábmosó használata nélkül igénybe venni,
– a medencékben étkezni, a vizet szennyezni (köpködni, körmöt vágni, bőrt dörzsölni stb), vízbe ugrálni, zajongani,
– borotválkozni, tisztálkodni
– a medencékbe törékeny tárgyat /poharat stb./ búvárfelszerelést, labdát, vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni,
– olajos, homokos testtel a medencéket használni,
– a vízbe ugrálni,
– az úszni nem tudóknak a mélyvizet használni,
– a nemenként elkülönített öltözőkbe, zuhanyzókba és napozókba más neműnek bemenni,
– a strandfürdő területére állatot bevinni, (kivételt képeznek a pórázon vezetett szolgálati őrkutyák)
– a fürdő területére gépjárművet bevinni,
– a fürdő területén tüzet rakni, rádiót, hangszereket oly módon használni, hogy az másokat zavarjon,
– a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni,
– a medencéket utcai ruhában és/vagy mezítelen testtel használni,
– a fedett fürdőtéren cipőben tartózkodni!

 

II. ÜZEMIDŐ, JEGYKIADÁS

1.       A strandfürdőben a nyitva-tartást minden évben az üzemeltető határozza meg.

2.       A medencéket a strandfürdő zárása előtt ½ órával el kell hagyni. A feltüntetett zárás időre a beléptető rendszeren kívül kell lenni.

3.       A strandfürdő nyitva-tartásának idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.

4.       Pénztárzárás a strandfürdő zárórát megelőző 2 órával előbb történik.

5.       Az üzemidőt a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (eső, hirtelen lehűlés, vihar, műszaki hiba stb.) A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve hangosbemondón közölni kell.

6.       A strandfürdő szolgáltatásainak árait a pénztárnál jól látható helyen kell kifüggeszteni. Az esetleges árváltozást az ár-táblán fel kell tüntetni.

7.       A strandfürdő pénztáránál váltott jegy csak a váltás helyén és az aznapi /felhasználási/ dátumbélyegzővel ellátva érvényes. Az előreváltott jegyek, jegytömbök, bérletek csak érvényességi idejükig használhatók fel.

8.       A strandfürdő dolgozói készpénzt jegyváltás céljából nem fogadhatnak el.

9.       A 12 éven aluli gyermek csak felelős felnőtt kíséretben veheti igénybe a strandfürdőt. A 12 éven aluli gyermekek testi épségéért a szülő, illetve a felnőtt kísérő a felelős.

10.   Gyermekcsoportok strandfürdőben tartózkodásának feltétele, hogy 10 fő gyermekenként, legalább 1 fő felnőtt kísérő jelenléte biztosítva legyen.

11.   A belépőjegyek a váltás napján érvényesek, de csak egyszeri belépésre jogosítanak. Ha a fürdővendég a starndfürdő területét elhagyja, csak egy új jegy megváltása esetében léphet be.

III. Intézkedési lehetőség

Amennyiben a strandfürdőbe érkező vendégek megjelenésére és ápoltságára nézve higiéniás kifogás merül fel, illetve vélelmezhető, hogy mások által használt közös helyiségeket, úszó- és fürdőmedencéket nem rendeltetés-szerűen tudják használni, azok számára a strandfürdő területére való belépés megtagadható, illetve szükség esetén a strandfürdő területéről eltávolíthatóak. Ebben az esetben a jegykiadást és a beléptetést a pénztárnál megtagadhatják. Ilyen esetek lehetnek: ápolatlan, rendezetlen külsővel rendelkező személyek, akiknek a ruházata és megjelenése mosdatlanságot és ápolatlanságot tükröz. Ilyen személyek lehetnek még azok is, akik magatartásukkal (arrogancia, hangoskodás stb.) hívják fel magukra a figyelmet, és a fürdővendégekben ellenérzést keltenek.

Azt a vendéget, akinek a helytelen viselkedése miatt a medence vízét le kell engedni, valamint fertőtleníteni szükséges a felmerült költségek megtérítésére kötelezhető. Ezek többek között: víz-és csatornadíj, fertőtlenítőszerek költsége, illetve munkadíj.

Amennyiben a helyzet megítélésében és a probléma megoldásán konfliktushelyzet alakul ki, úgy arról értesíteni kell a rendészetet, vagy az uszodavezetőt. Szükség esetén az ügy rendezése érdekében magasabb beosztású vezetőt is be kell vonni.

A vendéggel szembeni eljárásnál széleskörűen be kell tartani azokat a kommunikációs és udvariassági szabályokat, amelyekkel a probléma úgy megoldható, hogy a vendéggel nem történik személyeskedés, önérzete és személyiségi jogai nem sérülnek.

Az esetről, amennyiben szükséges úgy jegyzőkönyv és fénykép is készíthető.

A házirendben foglalt előírásokat kérjük megtartani. Ezért aki az ebben foglaltak betartását nem vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a strandfürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a strandfürdőből el kell távolítani és a strandfürdő szolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető. A strandfürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó /fürdővezető, fürdő csoportvezető, uszodamester/ hivatalos személynek tekintendő és mint ilyent a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
A házirendet a strandfürdőben jól látható helyen kell kifüggeszteni
A házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartatásáért a strandfürdő vezetője felelős.

IV.  Elektronikus megfigyelő rendszer

A strandfürdő területeinek megfigyelésére az üzemeltető zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelőrendszert (továbbiakban: kamerarendszert) üzemeltet az alábbi feltételekkel:

–          a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja,

–          alkalmazása az előző pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed ki, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

Kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségekbe, amelyben a megfigyelés – a helyiség rendeltetéséből fakadóan – az emberi méltóságot sértheti (öltöző, illemhely,).

A kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételek a rögzítést követő 5-8 napig kerülnek tárolásra abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, vagy szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban – ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár polgári peres eljárást is – bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatók.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó, kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, s szabálysértési vagy más hatóág részére továbbíthatja.

A továbbításra kizárólag a törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 5 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a kamerarendszer üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. amennyiben a megkeresésre attól számított 60 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell, úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatók.

A felvételeken szereplő természetes személy számára biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlást.

A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

A látogató a jegy megvásárlásával a kamerarendszerre vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi!

V.  VÁSÁRLÓK KÖNYVE, VENDÉGKÖNYV, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

1.      A Vásárlók Könyve a fürdővezetői irodában áll a vendégek rendelkezésére. A strandfürdő vezetője köteles a panaszt, észrevételt, közérdekű javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. Az üzemeltető nevében az írásos választ az előírt határidőn belül meg kell küldeni.

2.      A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozónak kell rendelkezésre állnia.

3.      A strandfürdőben az előírt mennyiségű és fajtájú kötszert tartalmazó, folyamatosan kiegészített mentőládát kell tartani.

4.      A fürdővendégeket ért sérülésről, balesetről, káresetről Fürdőüzemi jegyzőkönyvet kell felvenni.

5.      A vendégek elismerő sorainak bejegyzésére Vendégkönyv áll a látogatók rendelkezésére. A Vendégkönyvet is a jegypénztárban kell elhelyezni.

VI. ÉRTÉKmEGŐRZÉS

1.      A strandfürdő Üzemeltetője értékmegőrzőt működtet, így a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján csak az ott elhelyezett dolgokban esett károkért tartozik felelősséggel. Az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyak tekintetében az Üzemeltető felelőssége csak olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók a strandfürdőbe rendszerint magukkal szoktak vinni.

2.       A strandfürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

3.      Kérjük, hogy a látogatók a talált tárgyakat a strandfürdő irodájában „Talált tárgyak napló”-ban történő bejegyzés mellett leadni szíveskedjenek.

4.      A strandfürdő alkalmazottai által talált tárgyakat haladéktalanul, de legkésőbb a műszak befejeztével kötelező a pénztárosnak leadni. A leadott tárgyról és az esetről rövid jegyzőkönyvet kell készíteni.

5.      A strandfürdő kártérítési felelőssége a Ptk. 471.§.-ban foglalt, a Szálloda felelősségvállalásának szabályai szerint áll fenn.

 

VII.          A strandfürdő üzemeltetésére és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az üzemeltetési szabályzat tartalmazza.

 

VIII.  EGYÉB

A Strandfürdő tulajdonosa: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér. 9.)

A Strandfürdő üzemeltetője: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. (továbbiakban Sportcentrum.) /5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2./

Ügyvezető igazgató: Rózsa József

Véső úti Sportközpont vezető: Ábel István

Fürdővezető: Szuda Nagy Attila

Közegészségügyi felügyeleti szerv: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervezete (5000 Szolnok, Kossuth út 2.), telefon: 06-56/795-764

A látogató panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

–          Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., telefon: 06-56/503-442

–          Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: 5000 Szolnok, Kossuth út 2., telefon: 06-56/513-336

–          Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület: 5000 Szolnok, Kossuth út 2., telefon: 06-56/510-621

 

Szolnok, 2020. szeptember 14.

RÓZSA JÓZSEF

ügyvezető igazgató

Visszaugrás a navigációhoz